• Julens avikande öppethållningstider

  23.12 klo 10-14

  24-27.12 Vi är stängda, God Jul! 

  28-30.12 Normalt öppet

  31.12 klo 10-14

  4.1.2021 klo 10-17 OBS! Kontorets nya adress är Hartmansgränd 4, 65100 Vasa

  5.1.2021 klo 10-14

  6.1.2021 Stängt, trettondags 

Top