Ahventien opiskelijakylän asemakaavamuutoksella tavoitellaan opiskelijoille laadukkaampaa kohtuuhintaista asumista Vaasan korkeakoulukeskittymän läheisyydessä
 • Ahventien opiskelijakylän asemakaavamuutoksella tavoitellaan opiskelijoille laadukkaampaa kohtuuhintaista asumista Vaasan korkeakoulukeskittymän läheisyydessä

  Vaasan opiskelija-asuntosäätiöllä on jo pitkään ollut tavoitteena kehittää Ahventien merkittävän kokoista aluetta asumisen nykyisten ja tulevaisuuden vaatimusten mukaisella tavalla.

  Nykyinen asuntoalue on rakentunut vuosikymmenien saatossa, ja se on palvellut vuosikymmenet opiskelijoiden asumistarpeita hyvin. Nyt olisi kuitenkin aika kehittää aluetta siten, että hyvä kehityskulku jatkuu myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämän johdosta säätiössä on yhdessä Vaasan kaupungin kanssa käynnistetty asemakaavamuutos Ahventiellä. Muutoksella pyritään luomaan edellytyksiä alueen positiiviselle kehittymiselle ja luodaan myös hienoja edellytyksiä mahdolliselle lisärakentamiselle, mikäli se nähdään tulevaisuudessa tarpeelliseksi.

  Tarkoituksena on korvata lähes puoli vuosisataa hyvin palvelleet rivitalokohteet nykyaikaisella uudisrakentamisella. Tavoitteena on myös kehittää aluetta siten, että Palosaarelle tyypillinen puistomaisuus hankkeen toteutumisen aikana lisääntyisi nykyisestä merkittävästi.
  Säätiössä on käyty hankkeen tiimoilta aktiivista vuoropuhelua opiskelijoiden sekä Suomessa toimivien muiden opiskelija-asuntosäätiöiden sekä ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) kanssa.

   

  VOAS kehittää nykyajan asumistarpeet huomioivaa opiskelija-asumista


  Koska nykyiset korvattavaksi suunnitellut, sinällään hyvin sympaattiset rivitalot ovat vuosikymmenien kuluessa päätyneet melko vaatimattomaan kuntoon, on huolellisen tarkastelun perustella selkeästi kustannustehokkaampaa korvata kohteet uudisrakentamisella laajan perusparannuksen sijaan.

  Säätiössä halutaan myös tukea opiskelijoiden asumisviihtyvyyttä. Sen johdosta kaavoittaja on luonut alueelle hienosti edellytyksiä kohteen yhteyteen rakennettavien yhteistilojen ja opiskelua tukevien tilojen rakentamiselle. Näiden tilojen on tarkoitus palvella alueella asuvia säätiön opiskelijoita myös laajemmin.

  Vaasan yliopiston aluetieteen opiskelijat ovat auttaneet säätiötä ansiokkaasti juuri näiden palveluiden ja yhteistilatarpeiden hahmottamisessa. Säätiössä odotamme innolla heiltä saatavaa raporttia, jotta pääsemme kehittämään aluetta kaikkien Vaasassa opiskelevien parhaaksi.

   

  Lisätietoja:

  Marko Ylimäki
  Toimitusjohtaja
  06-3276 518

Top