Tietosuoja

Evästeet

Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tekemä toimenpide tai valinta kuten pop-up ikkunan sulkeminen halutaan pitää muistissa, niin ettei se avaudu enää uudelleen saman vierailun tai päivän aikana. Evästeitä hyödynnetään yleisesti myös eri tyylisen analytiikkatiedon keräämisessä ja seuraamisessa. 

Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumuksen, joten sinulla on mahdollisuus kieltää tai sallia evästeiden tallentaminen selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

Verkkopalvelussamme evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Ponnahdusilmoitusten muistamiseen

Lomakkeiden vaatimiin kirjautumisiin

Ei henkilöitävän käyttäjä- ja analytiikkatiedon keräämistä Google Analytics -työkalujen avulla. Googlen tietosuojakäytännön löydät osoitteesta http://www.google.com/privacypolicy.html

Käyttämällä voas.fi -sivustoa annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö sr (jäljempänä VOAS) harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin ja asuntojen markkinointiin. VOAS kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. VOAS voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta VOAS:n ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen VOAS Asiakkuuspäällikkö, Hartmaninkuja 4, 65100 Vaasa. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus sekä halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset VOAS Asiakkuuspäällikkö, Hartmaninkuja 4, 65100 Vaasa.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta rekisteriselosteesta.