Vaasan opiskelija-asuntosäätiö

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS on perustettu vuonna 1972. Olemme toimineet 50 vuotta paremman opiskelija-asumisen puolesta Vaasassa.

Yleistä:

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö on perustettu vuonna 1972. Säätiö on toiminut 50 vuotta paremman opiskelija-asumisen puolesta Vaasassa. Säätiö on merkittävä kiinteistöjen omistaja ja kehittäjä Vaasassa. Tarjoamme kodin joka viidennelle Vaasassa opiskelevalle nuorelle.

Säännöt:

Säätiön toimintaa säätelee Suomessa säätiölaki sekä säätiön omat säännöt ja muut toimintaohjeet.

Linkki voimassa olevaan säätiölakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150487

Säätiön sääntöihin pääset tutustumaan tästä.

Toimielimet:

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallitus:

Hallituksen tehtävänä on hoitaa säätiön asioita säätiön sääntöjä noudattaen. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja:

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Asukastoiminta:

Säätiön asukasdemokratiaeliminä toimivat eri asuntokohteiden asukastoimikunnat. Kaikkien asukastoimikuntien edustajista koostuva yhteistyövaltuuskunta (YVA) toimii yhteistyöelimenä asukastoiminnalle. Yhteistyövaltuuskunta nimeää kaksi jäsentä säätiön hallitukseen.

Vuosikertomukset

VOASin vuosikertomus 2023

VOASin vuosikertomus 2022

VOASin vuosikertomus 2021

VOASin vuosikertomus 2020

Laskutustiedot: Laskutustiedot-VOAS-fi

Rekisteriseloste: RekisteriselosteVOAS2021

Y-tunnus: Vaasan opiskelija-asuntosäätiö sr., 0183714-4