Paremman opiskelija-asumisen puolesta jo 50 vuotta!

Miltä opiskelija-asuminen on näyttänyt Vaasassa VOASin alkuajoilta nykypäivään? Matkusta läpi VOASin viiden vuosikymmenen!

1972

VOASin perustaminen

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö perustettiin 21. huhtikuuta 1972

VOAS on opiskelijoiden asialla

Opiskelija-asuminen oli vielä 1970-luvulla yksityisten alivuokrahuoneiden ja asuntolatyyppisten ”koppitalojen” varassa.

Lue lisää:
VOAS on opiskelijoiden asialla

Täältä kaikki alkoi!

VOASin ensimmäiset asunnot valmistuivat Palosaarelle vuonna 1973. Vehreä ja idyllinen VOAS I tarjosi opiskelijoille tilaa ja yleisen asumistason mukaista asumista. VOAS I koostuu kaksikerroksisista rivitaloista, jonka asunnot sopivat edelleen hyvin perheille ja kaveruksille.

 

Villitys

Villitys edusti aikansa tyypillistä opiskelija-asumista – mutta modernein mukavuuksin. Asuntolamainen Villitys tarjosi opiskelijalle jaetun, kalustetun huoneen ja tilavat, hyvin varustellut yhteistilat. Villitys paransi vaasalaisten opiskelijoiden asumisen tasoa aikanaan merkittävästi.

Lue lisää:
Villitys

 

1980

Rakentaminen kiihtyi ja asuntoja löytyi moneen makuun

VOASin toisella vuosikymmenellä asuntojen rakentaminen kiihtyi ja asuntopaikat lisääntyivät merkittävästi. Uusissa asunnoissa oli vaihtoehtoja tasossa ja koossa.

Asuntojen sijoittelu muun väestön joukkoon oli 1980-luvun tärkeä teema. Myös asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa asumiseen ja asuntojen monipuolisuus olivat merkittäviä painotuksia vuosikymmenen asuntorakentamisessa.

1980-luvun lopulla VOASilla oli 2 200 asuntopaikkaa ja yli 1 000 asuntoa.

 

1983

VOAS VI

VOASin kuudes talo noudatti säätiön opiskelija-asumisen periaatteita siinä mielessä, että talosta ei haluttu asemakaavaan merkityn mukaista pitkää kolossimaista massaa, vaan sitä pätkittiin rivitalomaiseksi, inhimillisen kokoiseksi kohteeksi.

Kohteen suunnitteli arkkitehtitoimisto Schutz & Slotte. Talon ensimmäiseen kerrokseen tehtiin perheasuntoja, ja lisäksi kohde sai erillisen saunaosaston.

VOAS VI:n erikoisuus oli lämmön talteenottolaitteisto, joka otti huoneistojen poistoilmasta lämmön talteen ja kierrätti sen takaisin huoneistoihin. Ratkaisu säästi energiaa ja lisäsi asumismukavuutta, sillä se tuotti asuntoihin lievän ylipaineen ulkoilmaan nähden, jolloin vedon tunnetta ei syntynyt.

Nykyisin peruskorjattu VOAS VI tunnetaan Siksakkina. Siksak on puhtaan ilman kohde, johon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Siksakista löytyy yksiöitä ja kolmen hengen soluasuntoja.

 

1984

Villi kasari

Aktiivista elämää opiskelija-asuminen parissa! Lue henkilökuntalehden raportti matkasta Rovaniemelle.

Lue lisää:
Villi kasari

1987

Opiskelija-asuntojen keskittäminen VOASille

Opiskelijajärjestöt, Vaasan kaupunki ja VOAS päättivät yhdessä, että Vaasan opiskelija-asumisen järjestäminen keskitetään VOASille. Sopimuksen seurauksena VOASin omistukseen liitettiin vanhaa kiinteistökantaa, jolloin asuntotarjonta laajeni merkittävästi.

 

Palvelu pelaa!

Asuntojen vuokraamisen lisäksi oheistoiminta oli iso osa VOASin elämää menneillä vuosikymmenillä. Hostelli Tekla ja ravintola All Stars palvelivat opiskelijoita, matkailijoita ja paikallisia.

Lue lisää:
Palvelu pelaa!

 

1990

Opiskelijat haluavat keskustaan

Hyvä sijainti ja keskustan läheisyys olivat arvostettuja ominaisuuksia 1990-luvun opiskelija-asumisessa. Opiskelijat kaipasivat myös väljyyttä ja omaa tilaa.

Kasvanut asuntokanta vastasi kasvaneeseen opiskelijamäärään: vuosikymmenen lopulla Vaasan opiskelijamäärä oli kasvanut lähes 10 000 opiskelijaan ja 70% hakijoista sai asunnon heti.

Yhdeksänkymmentäluvun alussa VOASilla oli 3000 asuntopaikkaa. Vuosikymmenen loppuun mennessä niitä oli 3600. Asuntojen määrä kasvoi alun 1400:sta lopun kahteentuhanteen.

Säätiön toiminta laajeni myös muilla markkinoilla: VOAS omisti kokonaan tai osittain kolme ravintolaa, ja hotellitoiminnasta tuli ympärivuotista.

 

Viherkasvit kuuluvat vuokraan

Ajat ovat muuttuneet! Vuonna 1991 henkilökuntalehti Voassilainen uutisoi erään asuntokohteen ongelmista kepeään sävyyn. Kohteessa VOAS VI asukkaat olivat huomanneet rakenteissa pienen ongelman: pihan kasvit tahtoivat kasvaa rakenteiden läpi sisälle asuntoon.

Nyt rakennus on peruskorjattu puhtaan ilman kohteeksi ja tunnetaan nimellä Siksak.

Olympiakortteli – suurin yksittäinen kohde

Olympiakorttelin 800 asukaspaikkaa muodostavat merkittävän opiskelijakeskittymän Vöyrinkaupungin laidalle. Valmistumisaikanaan kohde edusti uutta rakentamistyyliä ja asumiskulttuuria, jossa ajatuksena oli ihmisten kohtaaminen.

Lue lisää:
Olympiakortteli

 

Asukastarina

Millaista oli olla VOASin asukkaana 90-luvulla? Lue Johannan asukastarina vuoden 90-luvun infolehdestä.

Lue lisää:
Asukastarina

 

 

Luovuutta ja yhteisöllisyyttä

Mielikuvitus ja luovuus suunnittelussa ja työssä ovat voimavaroja, jotka pitävät liekkiä yllä. Tarja Jokinen kirjoittaa Voassilainen-henkilökuntalehdessä vuonna 1994 leikin voimasta.

Jokinen inspiroitui kaupunkisuunnittelusta ja Pietarsaaren asemakaava-arkkitehdin Roger Wingrenin ajatuksista leikin taidosta suunnittelutyössä.

Jokinen huomauttaa, että VOASin nuoret asukkaat ovat vahvuus ja heidät kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun. Asukkaiden voimavaroja saadaan mukaan suunnitteluun esimerkiksi asukasneuvostotoiminnalla, joka oli jo tuolloin ollut pitkään osa VOASin toimintaa. Hänen mukaansa opiskelijat on hyvä ottaa mukaan alueidensa suunnitteluun pitämällä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ja olemalla konkreettisesti mukana yhteistyössä asukkaiden kanssa.

”Nuoret yleisesti tuntevat itsensä kykenemättömiksi vaikuttamaan asumiseensa ja ympäristöönsä, päätökset tulevat kasvottomalta instanssilta.”

Jokinen ennakoi tulevaisuudessa ”vastuun ympäristöstä ja kanssaihmisistä heräävän henkiin” ja lisää: ” [nämä ajatukset] saattavat kuulostaa ehkä naiiveilta ja utopistisilta, mutta onhan sitä kuussakin käyty”.

Näin lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin voisi sanoa, että Jokinen oli aikaansa edellä, eivätkä ajatukset suinkaan olleet naiiveja tai utopistisia, vaan asettuvat keskeiseksi osaksi VOASin arvoja.

2000

Paluu olennaisen äärelle

Uusi vuosituhat alkoi tiukalla talouskurilla: säätiö keskittyi ydintehtäväänsä, eli asuntojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen. Muuta toimintaa karsittiin: Hotelli- ja ravintolatoiminnasta, eli ravintola All Starsista ja Hostel Teklasta luovuttiin. VOASin talous alkoi hiljalleen vahvistua.

”Löysät pois, opiskelijathan kustannukset maksavat”, totesi silloinen hallintojohtaja Bertel Bäck. Näin VOAS alkoi päästä tavoitteeseensa kokonaisedullisesta opiskelija-asumisesta.

Rakennuttaminen keskittyi laajoihin perusparannuksiin, joissa soluasuntoja alettiin muuttaa kysytyiksi yksiöiksi. Vanhasta asuntokannasta saatiin näin 250 yksiötä lisää.

VOAS keskittyi nyt keskeisten sijaintien kohteisiin ja etäämmällä oppilaitoksista olevia kohteita myytiin pois. Säätiön asuntojen käyttöaste parani ja se kasvatti vuokratuottoja. Kasvaneet tuotot antoivat mahdollisuuden panostaa peruskorjauksiin ja säilyttää vuokrataso edullisena.

2000

Katse tulevaisuuteen

Uuden vuosituhannen tärkein tavoite oli asuntokannan kehittäminen pitkäjänteisesti opiskelijoiden tarpeisiin. Kaukana olevista kohteista luovuttiin ja soluasuntoja muutettiin monimuotoisemmiksi asunnoiksi.

Opiskelija-asumisen aikajänteet ovat pitkiä. VOASin toimitusjohtajana tuolloin toiminut Jorma Vehkaperä totesi: ”Opiskelija-asumisessa kvartaali ei ole kolme kuukautta, vaan kaksikymmentäviisi vuotta”. Tämän työn ansiosta VOASin vahvuutena onkin ollut jo pitkään se, että asunnot todella palvelevat juuri opiskelijoiden tarpeita.

Tulevaisuuden opiskelijoiden kannalta huolto- ja ylläpitotoimenpiteet, etenkin vanhoissa kohteissa ovat tärkeitä. Huoltoinvestoinnit turvaavat myös tulevaisuuden opiskelijoiden edullisen ja laadukkaan asumistason. VOAS sitoutui jo vuosituhannen alussa huollon lisäksi vahvasti energian- ja vedensäästötavoitteisiin, joita edistettiin kampanjoinnin ja energiaa säästävän talotekniikan avulla.

Internet-edelläkävijä

VOAS tarjosi asukkailleen kiinteän verkkoyhteyden jo vuonna 2000. Tiedonkulku tehostui oikeastaan jo yhdeksänkymmentäluvun lopulla, kun leipätehtaan kohteessa otettiin käyttöön valtakunnallinen yliopistojen käyttämä Funet-verkko.

Verkko-opiskelun mahdollisuudet paranivat, mutta myös asuntojen haku on toiminut ympärivuotisesti, reaaliajassa ja digitaalisesti jo yhdeksänkymmentäluvulta saakka.

 

2000

Lähde aikamatkalle!

Voasin ensimmäiset verkkosivut olivat käytössä vuosina 1999–2012. Sivusto valmistui 10.10.1999 ja se palveli samannäköisenä peräti 13 vuotta! Sivuston vanha ulkoasu löytyy tallennettuna Internet-arkisto Wayback Machine:sta jo vuodesta 1998.

Selaa sivuja!

2010

Vaasa – hyvä paikka opiskella

Vuosituhannen toisella vuosikymmenellä Vaasa tunnettiin jo hyvänä opiskelukaupunkina. VOASin asuntojen syksyn 2012 käyttöaste oli lähes 100 % ja kaikki Vaasaan tulevat opiskelijat löysivät asunnon.

Opiskelijat osasivat vaatia asumiselta laatua, johon VOAS vastasi lisäämällä yksiöiden määrää ja mahdollistamalla entistä yksilöllisempiä asumisratkaisuja. VOAS tuki myös asukkaiden yhteisöllisyyttä monipuolisella asukastoiminnalla.

2010

Kymmenluvun strategiassa korostuvat asiakaslähtöisyys ja vastuu

VOASin strategia vuosille 2011–2015 oli vahvasti linjassa säätiön edellisten vuosikymmenten työn kanssa. Strategian mukaan VOAS on asiakaslähtöinen ja esimerkiksi asunnon hakeminen olikin tehty reaaliaikaiseksi ja helpoksi. Arvojen mukainen avarakatseisuus ja ennakkoluulottomuus näkyy edelleen toiminnan uudistumisessa ja asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaamisessa.

Vastuu asiakkaista näkyy esimerkiksi siinä, että asuntokantaa on jatkuvasti kehitetty asumistarpeiden ja -toiveiden mukaiseksi. Asumisessa ja esimerkiksi kunnossapidossa otetaan huomioon sekä nykyiset asukkaat että tulevat opiskelijasukupolvet. Vastuu ympäristöstä on näkynyt pitkäjänteisessä kiinteistöjen huolenpidossa ja energiaa säästävissä valinnoissa.

VOAS on tunnetusti turvallinen vuokranantaja. Ajatus kokonaisedullisesta asumisesta rakentuu sille, että säätiön etu on myös opiskelijan etu.

2012

Uudet verkkosivut

Verkkosivujen ilme uudistui lokakuussa 2012, ja se näytti tältä: Voas.fi 2012.

2016

Loftis-projekti

Vanhan Loftis-talon purku aloitettiin toukokuussa 2015. Paikalle suunniteltu uusi talo valmistui syksyllä 2016.

Vöyrinkaupungissa sijaitseva vanha Loftis piti aluksi peruskorjata, mutta uuden rakentaminen osoittautui taloudellisesti järkevämmäksi. Uudessa rakennuksessa on yhteensä 70 asuntoa viidessä kerroksessa, 60 yksiötä ja 10 kaksiota. Kiinteistössä on myös saunatilat, pesutupa ja vuokraan sisältyvä internet-yhteys.

”Olemme todella iloisia siitä, että pystymme tarjoamaan enemmän yksiöitä opiskelijoille. Sillä yksiöistä on aina pulaa.”

Kuvia ja tietoa Loftis-projektista löytyy VOASin vanhalta verkkosivulta!

2020

Asukastyytyväisyys, hyvinvointi ja kestävyys

Vuonna 2020 säätiöllä on 2232 asukasta, 1685 huoneistoa ja 2685 asuinpaikkaa. Yksiöt ovat edelleen suosittuja. Asukastyytyväisyys on kaikki kaikessa, ja asumisratkaisuissa on panostettu hyvinvointiin ja kestävyyteen: kierrätyspisteitä, naapuriyhteisöjä ja laadukkaita yhteistiloja on kehitetty yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Opiskelijat ovat monissa asioissa aikaansa edellä. VOASin etuoikeus on tarjota koteja ihmisille, jotka usein ottavat itsenäisen elämänsä ensiaskeleita. Säätiön velvollisuutena ja ilona on tarjota asumista, jota myöhemmin elämässä käytetään hyvän asumisen mittarina. Samalla toiminta vaikuttaa siihen, mitä ihmiset tulevaisuuden asumisratkaisuiltaan odottavat.

2020

Järjestelmiä uudistetaan ja digitalisoidaan

Vuosien 2020–2022 strategiassa korostuu muutos, ja säätiön toimintaprosesseja kehitettiin perinteisistä digitaalisiksi.

Lue lisää:

Järjestelmiä uudistetaan ja digitalisoidaan

Korona ja sen vaikutukset

Koronapandemia rajoitti kohtaamisia ja vaikutti asukkaiden ja henkilöstön arkeen.

Lue lisää:

Korona ja sen vaikutukset

Onnistuimme vastaamaan pandemiavuoden haasteisiin ja kehittämään uusia tapoja palvella asiakkaita

Ammattitaitoinen henkilökuntamme selvitti uudistusten kiemurat hyvän yhteistyön avulla ja onnistui palvelemaan asukkaitamme erinomaisesti ja joustavasti pitkästä poikkeustilanteesta huolimatta.

Juhlavuosi

Vuonna 2022 VOAS täyttää 50 vuotta. Juhlistamme merkkivuotta asukkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmiemme kesken. Kiitos kaikille, jotka ovat vuosien saatossa olleet mukana kanssamme työskentelemässä paremman opiskelija-asumisen puolesta!

Missä olemme nyt

Asuntojen tarjoaminen juuri opiskelijoille on ilomme! Puolen vuosisadan kokemus antaa varman suunnan tulevaisuuteen. Ajan hermolla pysyminen vaatii uudistumista ja ennakkoluulottomuutta – millaista opiskelu ja asuminen on tulevaisuudessa?