Järjestyssäännöt

Asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on taloissamme voimassa järjestyslain (612/2003) lisäksi seuraavat järjestysmääräykset:

 Jokaisen asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja siisteyttä siten, että yhteiset tilat, huoneet ja kalusteet säilyvät siisteinä ja vahingoittumattomina. Vahingon aiheuttaja on vastuussa syntyneistä vaurioista ja korjaukset tehdään aiheuttajan kustannuksella. Soluasukkaat ovat yhteisesti vastuussa huoneiston yhteistiloista.

 Soluasunnossa saa asua vain vuokrasopimuksen allekirjoittanut.

 Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärä ja henkilötiedot.

 Yörauhaa häiritsevä soittaminen, laulaminen, äänentoistolaitteen tai kodinkoneen käyttäminen tai muu äänekäs elämä on kielletty klo 22 – 7 välisenä aikana. Kaikenlainen muu ilmeisesti häiritsevä toiminta on kielletty riippumatta vuorokauden ajasta.

 Ajoneuvon pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla alueilla. Autopaikat pitää varata erikseen.

 Ajoneuvon peseminen ja huolto on kielletty kiinteistöjen alueella.

 Kaikki lemmikkieläimet tulee pitää kytkettynä piha-alueilla. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen lasten leikkeihin varatuilla alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty.

8§ Villieläinten ruokkiminen on kiellettyä piha-alueilla.

 Lemmikkieläinten pitäminen on soluasunnoissa kielletty.

10§ Kerjääminen ja kaupustelu sekä palvelusten tarjoaminen ovelta ovelle pyrkien on kielletty. Aatteellisen tai uskonnollisen toiminnan harjoittaminen ovelta ovelle pyrkien on kielletty.

11§ Tomuttaminen on sallittua vain siihen varatuilla paikoilla. Parvekkeelta tai luhtikäytävältä tomuttaminen on ehdottomasti kielletty.

12§ Tupakointi sisätiloissa, luhtikäytävillä, kaikenlaisilla parvekkeilla sekä talon välittömässä läheisyydessä on kielletty.

13§ Kiinteistön yhteisissä tiloissa tavaraa saa säilyttää ainoastaan niille varatuissa tiloissa. Hajua tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa. Varastojen käytäville ei saa jättää tavaroita.

14§ Polkupyöriä, lastenvaunuja, urheiluvälineitä ym. tavaroita ei saa säilyttää talon aulassa, porraskäytävässä, luhtikäytävässä tai muissa yleisissä tiloissa. Tavarat on vietävä niille tarkoitettuihin säilytystiloihin.

15§ Ulkoantenneja tai –kilpiä ei saa asentaa ilman isännöitsijän lupaa.

16§ Huoneistoissa, laitteissa, piha-alueella tai yhteisissä tiloissa ilmenevistä vioista on viipymättä tehtävä vikailmoitus.

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin häiritä toisen asumisviihtyvyyttä. Asukkaiden on muutoin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Asukkaat vastaavat, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

ASUKKAIDEN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA 3.10.2023