För ett bättre boende för studerande redan 50 år!

Hur har boendet för studerande sett ut i Vasa från att VOAS startade och till nutid? Gör en resa genom VOAS’ fem årtionden!

1972

Grundandet av VOAS

Stiftelsen Vasa studiebostäder grundades 21. april 1972.

 

VOAS arbetar för de studerandes sak

Här började allt!

VOAS´ första bostäder byggdes i Brändö år 1973. Det grönskande och idylliska VOAS I erbjöd utrymme och boende enligt allmän boendenivå. VOAS I består av tvåvånings radhus med bostäder som fortfarande är lämpliga för familjer och kamrater.

Villitys

Villitys representerade sin tids typiska studieboende  – men med moderna bekvämligheter. Det internataktiga Villitys erbjöd ett delat, möblerat rum och rymliga välutrustade gemensamma utrymmen.  Villitys förbättrade märkbart boendenivån för studerande i Vasa.

Läs mera:

Villitys

1980

Byggandet ökade och det fanns många slags bostäder

Under VOAS´ andra årtionde ökade byggandet av bostäder och ökningen av bostadsplatser var betydlig. Det fanns alternativ på både standard och storlek i de nya bostäderna.

Placeringen av bostäderna bland den övriga befolkningen var 1980-talets viktiga tema. Också invånarnas möjlighet att inverka på boendet och de mångsidiga bostäderna betonades märkbart i årtiondets bostadsbyggande.

I slutet av 1980-talet hade VOAS 2 200 bostadsplatser och över 1 000 bostäder.

1983

VOAS VI

VOAS´ sjätte hus följde stiftelsens principer i studieboendet så till vida, att man inte ville att huset skulle vara den långa kolossliknande massa som var märkt i stadsplanen, utan den avkortades till ett radhusliknande mindre objekt.

Planeringen gjordes av arkitektbyrå Schutz & Slotte. Första våningen fick familjebostäder och dessutom fick objektet en skild bastuavdelning.

Det speciella med VOAS VI var en apparatur för värmeåtervinning, som kunde återvinna värme från bostädernas utgående luft och återcirkulerade den till bostäderna. Lösningen sparade på energi och ökade boendetrivseln, eftersom den skapade ett övertryck i bostaden i förhållande till luften utomhus, vilket gjorde att känslan av drag inte uppstod.

Nuförtiden kallas det grundrenoverade VOAS VI för Siksak. Siksak är en s.k. fastighet med ren luft där husdjur är förbjudna. I Siksak finns ettor och tre personers boxbostäder.

 

1984

Det vilda 80-talet

Aktivt liv inom studieboendet! Läs rapporten i personaltidningen om resan till Rovaniemi.

Läs mera:
Det vilda 80-talet

1987

Studiebostäderna koncentreras till VOAS

Studentorganisationerna, Vasa stad och VOAS beslöt tillsammans, att anordnandet av studieboendet i Vasa skall koncentreras till VOAS. Som påföljd av avtalet fick VOAS äganderätt till gammalt fastighetsbestånd, varvid bostadsutbudet blev märkbart större.

Full service!

Förutom uthyrning av bostäder var sidoverksamheten en viktig del av VOAS verksamhet under gångna årtionden. Hostel Tekla och restaurang All Stars betjänade studerande, resenärer och de lokala invånarna.

Läs mera:

Full service!

1990

Studenterna vill till centrum

Ett bra läge och närheten till centrum var värderade egenskaper i 1990-talets studentboende. Studenterna ville också ha mer utrymme och ett eget ställe.

Det ökade bostadsbeståndet motsvarade det ökade antalet studerande: i slutet av årtiondet hade mängden av studerande i Vasa ökat till närmare 10 000 studerande och 70% av dem som ansökte fick bostad genast.

I början av nittiotalet hade VOAS 3000 bostadsplatser. I slutet av årtiondet fanns det 3600 bostadsplatser. Antalet bostäder växte från 1400 till tvåtusen.

Stiftelsens verksamhet expanderade även på övriga marknader: VOAS ägde helt eller delvis tre restauranger, och hotellverksamheten utövades året runt.

Växtlighet ingår i hyran

Tiderna förändras! Personaltidningen hade en nyhet i lättsam ton om problem i en fastighet. I fastigheten VOAS VI hade invånarna märkt ett litet problem i strukturen: gårdsplanens växtlighet ville komma in i lägenheten.

Numera är fastigheten grundrenoverad till en fastighet med ”ren luft” och heter Siksak.

Olympiakvarteret – största enskilda objekt

Olympiakvarterets 800 bostadsplatser bildar en märkbar koncentration av studerande i utkanten av Vöråstan.  Då det blev färdigt representerade objektet en ny byggstil och boendekultur, där tanken var att människor möts.

Läs mera:
Olympiakvarteret – största enskilda objekt

En berättelse från 90-talets infotidning

Hur var det att vara VOAS´ invånare på 90-talet?  Johannas berättelse publicerades i VOAS´ infotidning från 90-talet.

Läs mera:

En berättelse från 90-talets infotidning

 

 

Kreativitet och gemenskap

Fantasi och kreativitet inom planering och arbete är resurser, som ger näring åt lågan. Tarja Jokinen skriver i personaltidningen Voassilainen år 1994 om lekens kraft.

Jokinen blev inspirerad av stadsplanering och Jakobstads stadsplaneringsarkitekt Roger Wingrens tankar om lekens förmåga i planeringsarbetet.

Jokinen påpekar, att VOAS´ unga invånare är en styrka och det lönar sig att ta med dem i planeringen.  Invånarnas resurser fås med i planeringen t.ex. med boenderådsverksamhet, som redan då länge hade varit en del av VOAS´ verksamhet. Enligt henne är det bra att ta med studerande i planeringen av deras områden genom att hålla inofficiella diskussioner och genom att konkret vara med i samarbetet med invånarna.

”Unga i allmänhet känner sig oförmögna att inverka på sitt boende och sin omgivning, besluten kommer från en anonym instans.”

Jokinen förutspår att i framtiden kommer ”ansvaret för omgivningen och medmänniskorna att vakna till liv” och tillägger: ” [de här tankarna] kan låta naiva och utopistiska, men man har ju varit på månen”.

Så här närmare tre decennier senare kunde man säga, att Jokinen var före sin tid och tankarna inte alls var naiva eller utopistiska, utan utgör en central del av VOAS´ värderingar.

2000

Tillbaka till det väsentliga

Det nya årtusendet började med åtstramningsåtgärder: stiftelsen koncentrerade sig på sin centrala uppgift, dvs. att låta bygga och hyra ut bostäder. Annan verksamhet minskade: Hotell- och restaurangverksamheten, dvs. All Stars och Hostel Tekla, upphörde. VOAS´ ekonomi började så småningom förstärkas.

”Bort med allt överflödigt, för det är ju studenterna som betalar kostnaderna”, sade den dåvarande administrationschefen Bertel Bäck. På så vis började VOAS komma fram till sitt mål om ett helhetsförmånligt boende.

Byggandet fokuserades till stora grundrenoveringar, där boxbostäder började ändras om till efterfrågade ettor. Man fick på så sätt 250 ettor till från det gamla bostadsbeståndet.

VOAS koncentrerade sig nu på de centralt belägna objekten och sålde bort objekt som var belägna på ett längre avstånd från läroverken. Beläggningsgraden i stiftelsens bostäder förbättrades, vilket i sin tur gav ökade hyresintäkter. De ökade intäkterna möjliggjorde satsning på grundrenovering och bibehållandet av den förmånliga hyresnivån.

2000

En blick i framtiden

Det nya årtusendets viktigaste mål var att långsiktigt utveckla bostadsbeståndet för studenternas behov. Man sålde bort objekt belägna längre bort och boxbostäder ändrades om till mångsidigare bostäder.

Studieboendets tidsspann är långt. Jorma Vehkaperä som verkade som VD vid den tiden konstaterade: ”Inom studieboendet är ett kvartal inte tre månader, utan tjugofem år”.  Därigenom har VOAS´ styrka länge varit det faktum att bostäderna faktiskt tillmötesgår just studerandens behov.

För framtidens studenter är service- och skötselåtgärder, särskilt i gamla objekt, viktiga. Investeringar i servicen säkrar även framtidens studenters förmånliga och kvalitativa boendenivå.  VOAS har redan i början av årtusendet bundit sig starkt till energi- och vattenbesparingsmål, som befrämjades med hjälp av kampanjer och energibesparande byggnadsteknik.

Internet-pionjär

VOAS erbjöd sina invånare en fast nätförbindelse redan år 2000. Informationsflödet effektiverades egentligen redan i slutet av nittiotalet, då man i Leipätehdas tog i bruk det riksomfattande Funet-nätet som användes av universiteten.

Möjligheten till nätstudier förbättrades, men också ansökningen av bostäder har fungerat året runt, i realtid och digitalt redan från nittiotalet.

 

2000

Åk på en tidsresa!

Voas´ första nätsidor var i bruk under åren 1999–2012. Hemsidan blev klar 10.10.1999 och såg likadan ut i 13 år! Hemsidans gamla layout finns sparad i Internet-arkivet Wayback Machine redan från år 1998.

Bläddra genom sidorna!

2010

Vasa – en bra plats för studier

Under årtusendets andra årtionde var Vasa redan känd som en bra studiestad. Beläggningsgraden för VOAS´ bostäder under hösten 2012 var nästan 100% och alla studerande som kom till Vasa hittade en bostad.

Studenterna krävde kvalitet på boendet, vilket VOAS svarade på genom att utöka antalet ettor och genom att möjliggöra ännu personligare boendelösningar. VOAS understödde också invånarnas gemenskap genom en mångsidig boendeverksamhet.

2010

I tiotalets strategi betonas kundorientering och ansvar

VOAS´ strategi för åren 2011–2015 var i stark linje med stiftelsens arbete under föregående årtionden. Enligt strategin är VOAS kundorienterad och till exempel ansökan om bostad hade gjorts enkel och skedde i realtid. Öppenheten och fördomsfriheten som motsvarar värderingarna syns fortfarande i förnyandet av verksamheten och tillmötesgåendet av invånarnas behov och önskemål.

Ansvaret för kunderna syns t.ex. i att man fortgående utvecklat bostadsbeståndet enligt behov och önskemål. I boendet och till exempel i fastighetsunderhåll tar man i beaktande både nuvarande invånare och kommande studentgenerationer. Ansvaret för omgivningen har synts i det långsiktiga underhållet av fastigheter och energibesparande val.

VOAS är känd som en trygg hyresvärd. Tanken på ett helhetsförmånligt boende bygger på att stiftelsens förmån också är studentens förmån.

2012

Nya nätsidor

 

Nätsidorna förnyades i oktober 2012 och såg ut så här: Voas.fi 2012

2016

Loftis-projektet

Det gamla Loftis-huset började rivas ner i maj 2015. Det nya huset blev färdigt hösten 2016.

Det gamla Loftis i Vöråstan skulle till en början grundrenoveras, men byggandet av nytt visade sig vara ekonomiskt förnuftigt.  Det finns sammanlagt 70 bostäder i fem våningar i den nya byggnaden, 60 ettor och 10 tvåor. I fastigheten finns också bastu, tvättstuga och internetförbindelse som ingår i hyran.

”Vi är verkligen glada över att vi kan erbjuda flera ettor till studerande. Eftersom det alltid är brist på ettor.”

Bilder och information om Loftis-projektet finns på VOAS gamla nätsida!

2020

Kundbelåtenhet, välbefinnande och hållbarhet

År 2020 har stiftelsen 2232 invånare, 1685 lägenheter och 2685 bostadsplatser. Ettorna är fortfarande populära. Kundbelåtenheten betyder allt, och i boendelösningarna har man satsat på välbefinnande och hållbarhet: återvinningspunkter, grannområden och högklassiga gemensamma utrymmen som utvecklats i samarbete med invånarna.

Studeranden är i många saker före sin tid. Det är ett privilegium för VOAS att få erbjuda bostäder till människor, som ofta tar sina första steg till ett självständigt liv. Det är stiftelsens plikt och glädje att erbjuda ett boende, som senare i livet används som mått för ett gott boende.  Samtidigt inverkar verksamheten på vad människor väntar sig av sina framtida boendelösningar.

2020

Systemen förnyas och digitaliseras

I strategin för åren 2020–2022 understryks förändring, och stiftelsens verksamhetsprosesser utvecklades från traditionella till digitala.

Läs mera:
Systemen förnyas och digitaliseras

Coronan och dess inverkan

Koronapandemin begränsade kontakterna och inverkade på invånarnas och personalens vardag.

Läs mera:
Coronan och dess inverkan

Vi lyckades svara på pandemiårets utmaning och utveckla nya sätt att betjäna kunder

Vår yrkeskunniga personal klarade av förnyelserna med hjälp av ett gott samarbete och lyckades betjäna våra invånare utomordentligt och flexibelt trots den långa undantagssituationen.

Jubileumsåret

År 2022 fyller VOAS 50 år. Vi firar märkesåret med invånarna, personalen och våra intressenter. Tack alla som under årens lopp jobbat med oss för ett bättre studieboende!

Var är vi nu

Att erbjuda bostäder speciellt till studerande är en glädje! Ett halvt sekel av erfarenhet visar en säker riktning in i framtiden. Det krävs förnyelse och ett öppet sinne för att hänga med i utvecklingen - hur ser studier och boende ut i framtiden?