Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten på https://voas.fi/. Webbplatsen publicerades på 29.2.2024. Tillgänglighetsutlåtandet upprättades den 11 mars 2024.

Tillgängligheten för tjänsten har utvärderats av webbplatsleverantören

Nuvarande tillgänglighetsstatus

Vaasan Opiskelijasäätiös webbtjänst uppfyller inte helt WCAG 2.2 AA-nivåkriterierna på alla områden. Vissa av problemen är relaterade till tredjepartsutvecklade tillägg. Vi arbetar fortfarande med att förbättra tjänsten.

Identifierade problem

1. Uppfattbart

Alternativa texter saknas för fastighetsbilder. Rubriknivåer på vissa sidor följer inte hierarkin. Kakspråkiga tabellen saknar rubrikmarkeringar. I vissa testfall definieras teckenstorleken med CSS med absoluta enhetsvärden, vilket kan påverka textförstoringen i vissa webbläsare.

.

Ej uppfyllda tillgänglighetskrav

  • 1.1.1 Icke-textinnehåll (A)
  • 1.3.1 Information och relationer (A)
  • 1.4.4 Ändra textstorlek (AA)

2. Hanterbart

Fastighetsbilder saknar tydliga alternativa texter. PDF-formulär är inte navigerbara med tangentbord och skärmläsare. Kakinställningar kan inte helt nås via tangentbord.

Ej uppfyllda tillgänglighetskrav

  • 2.1.1 Tangentbord (A)
  • 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget)(A)

3. Förståeligt

Ej uppfyllda tillgänglighetskrav

4. Robust

Fastighetsbildikoner saknar tillgängliga namn.

Ej uppfyllda tillgänglighetskrav

  • 4.1.2 Namn, roll, värde (A)

Tillgänglighetsfeedback

Lade du märka en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta för oss genom att skicka e-post till nedanstående adress, och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Kontakta oss via e-post:

miia.salo@voas.fi

Tillgänglighetsutlåtande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, vänligen ge oss, dvs. webbplatsadministratörerna, feedback först. Observera att det kan ta upp till 14 dagar att svara på din feedback. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en rapport till Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket för södra Finland). På myndighetens webbplats hittar du detaljerade instruktioner om hur du lämnar in en rapport och hur ärendet kommer att hanteras.

Kontaktinformation för tillsynsmyndigheten

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket för södra Finland)
Enheten för tillgänglighetsövervakning
Webbplats: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
E-post: saavutettavuus(at)avi.fi
Telefon: +358 295 016 000