Fastighetsservice

Service och underhåll i VOAS fastigheter sköts av Luotsi Kiinteistöpalvelut Oy.

Servicebolaget sköter de allmänna serviceuppgifterna i fastigheten såsom den byggnadstekniska servicen t.ex. el- och VVS-utrustning, mindre reparationer, städning av trappuppgångar, snö- och gårdsarbeten samt byte av lampor utomhus och i de allmänna utrymmena.

Ifall du i din bostad eller på annat håll i fastigheten upptäcker ett fel som behöver åtgärdas, meddela detta till servicebolaget via länken ”Felanmälning”. Icke brådskande begäran om service och felanmälningar görs med felanmälningsblanketten.

I brådskande fall ber vi er ringa direkt till Luotsi Kiinteistöpalvelut Oy:s dejournummer 050 389 1839, som betjänar 24h.

Observera att servicemannen inte byter lampor, lysrör eller säkringar i bostäderna, det måste du göra själv (förutom säkringarna i Puuvilla).

Dörröppning

Dörröppningsdejouren sköts av Luotsi Kiinteistöpalvelut Oy på nummer 050 389 1839, som betjänar 24h.

Dörröppningsavgiften är 40€, som hyresgästen kan betala antingen kontant eller med bankkort till servicemannen. Vid betalning med faktura är avgiften 55€, som VOAS kommer att fakturera i efterhand av hyresgästen som beställt dörröppningen. Identitet bör bevisas i samband med dörröppningen.

När VOAS kontor är öppet kan du hämta nyckeln avgiftsfritt från vårt kontor. Identitet bör bevisas i samband med nyckelhämtning.

Kontaktuppgifter 

Luotsi kiinteistöpalvelut Oy
Konepajakatu 9 Q
65100 Vasa
Dejournummer 24h: 050 389 1839

Bostadens temperatur och radiatorns funktion

Om dina lägenhetsradiatorer verkar vara ur funktion, kontrollera de instruktioner som finns nedan innan du gör en felanmälning.