Vid strömavbrott

Strömavbrott?

 • Titta om det lyser hos grannen. Vanligtvis hör bostäder, nära belägna hus och till och med korta gatupartier till samma elnät. Kontrollera också om gatulampor eller inomhuslampor lyser längre bort. Om det inte lyser där heller är det troligen fråga om ett större avbrott.
 • Ifall det inte på förhand har meddelats om strömavbrott, titta på Vasa Elektriskas hemsida ifall det finns information om tid och omfattning av strömavbrottet.
 • Uppvärmningen fungerar inte. Korta strömavbrott på några timmar leder inte till någon större sänkning av rumstemperaturen. Håll fönster och balkongdörr stängda, så värmen inte läcker ut.
 • Hissarna är ur funktion vid strömavbrott. Ifall man vet om avbrottet på förhand, tar servicebolaget hissarna ur bruk redan före avbrottet. I vissa fastigheter kan alarmknapparna och alarmlamporna i hissarna fungera med batteri en tid efter att strömavbrottet börjat men alla hissar i äldre byggnader har ingen batteribackup.
 • Om hissen stannar och du inte kommer ut, tryck på alarmknappen. Om alarmknappen inte fungerar, banka på dörren och ropa på hjälp. Du kan också ringa efter hjälp med din mobiltelefon. Mobiltelefoner fungerar vanligtvis normalt i hissen. Håll dig lugn, hjälpen är på väg.

Hissar Kone 24/7 dejour 0800 150 63, reservnummer 0500 144 774

 • Byggnadsteknik, såsom dörrtelefoner, dörrkoder och dörröppnande som kräver ström är ur bruk. Lägenhetens elektroniska iLOQ-nyckel fungerar dock som en vanlig mekanisk nyckel.
 • Ifall avbrottet inte meddelats på förhand, meddela det till servicebolaget eller VOAS.

Fastighetsservice 24/7 dejour 050 389 1839

Att förbereda sig för och förebygga strömavbrott

 • Skaffa dig en pannlampa och reservbatterier till den. Pannlampan är en brandsäkrare ljuskälla än ett stearinljus.
 • Belysningen är viktig vid mörker – använd helst batteridriven ledbelysning.
 • Se till, att du har mat som du tycker om och som du kan äta utan uppvärmning. Torrmat, knäckebröd och nötter är bra exempel. Glöm inte att reservera tillräckligt med mat och dryck för t.ex. husdjur.
 • Skaffa en batteridriven radioapparat och reservbatterier till den. Via radion kan det komma meddelanden angående strömavbrottet.
 • Skaffa en reseladdare/reservkraftkälla och se till att den är fulladdad. Använd reseladdaren då din telefon blir utan ström.
 • Försäkra dig med jämna mellanrum om att brandvarnaren fungerar.

Att observera under strömavbrott

 • Den fasta nätförbindelsen är inte i bruk under ett strömavbrott, men även mobilnätförbindelser kan ha störningar, beroende på omfattningen av strömavbrottet.
 • Undvik bruk av toalett. Spola inte toaletten under strömavbrottet pga. risk för översvämning av avloppsnätet.
 • Tappa inte vatten i avloppet, även om det rinner vatten. Ställ t.ex. en kastrull under kranen, då kan du hälla ur vattnet efter att strömavbrottet är förbi.
 • Öppna inte kylskåps- och frysdörrar i onödan. Vintertid, om det är köldgrader ute, kan man lägga frysvaror ute på den egna gårdsplanen eller balkongen.
 • Stäng av strömmen till hushållsapparater, särskilt spis och bastu-ugn, för att förhindra brandfara eller kortslutning då strömmen kommer tillbaka.
 • Håll strömbelastningen så liten som möjligt. Ta ur laddare, modem och andra elapparater då du inte använder dem för att undvika att kortslutning söndrar apparaterna då strömmen kommer tillbaka. Du kan dock lämna en lampa på så att du märker när strömmen kommer tillbaka.
 • Lösgör också bilen från elstolpen och elbilen ur laddningen.

Då strömmen är tillbaka

 • Var förskiktig då du tar i bruk hemmets elapparater, så att en kortslutning inte stänger av strömmen igen. Värm bastun först nästa dag. Tillred mat med mikrovågsugn, om möjligt.
 • Gå igenom innehållet i frysen. Kylskåpskalla frysvaror går fortfarande att använda. Upptinad, men ännu kall mat, t.ex kött , fisk, skaldjur och bär lönar det sig att tillreda. Ät inte upptinad mat vars förpackning har gått sönder. Frys inte upptinad mat på nytt.
 • Ha tålamod; då strömmen är tillbaka tar det en tid att på nytt värma upp fastigheterna/bostäderna.
 • Det kommer nödvändigtvis inte vatten genast då strömmen är tillbaka. Då vattnet kommer kan det finnas slam i det. Låt vattnet rinna tills det är helt klart.

Ladda PDF-meddelande här.