Uppsägning

Beakta följande när du är på väg att flytta bort från din lägenhet: Som hyresgäst har du har du en kalendermånads uppsägningstid. Hyresavtalets uppsägningspraxis följer bestämmelserna i lag om hyra av bostadslägenhet. Uppsägningstiden beräknas från den sista dagen i den aktuella månaden när uppsägningsblanketten har returnerats.  Exempel om du säger upp din bostad 15.2, upphör hyreskontraktet 31.3.

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningen måste alltid ske skriftligen till VOAS: telefonsamtal eller annat inofficiell meddelande är inte tillräckligt för att säga upp lägenheten. Säg upp bostaden elektroniskt med hjälp av bankverifiering, fyll i uppsägningsblanketten vid bostadsbyrån eller skanna blanketten ifylld till asuntotoimisto@voas.fi. De som undertecknat hyresavtalet, undertecknar också uppsägningen.

Säg upp din bostad elektroniskt (kräver bankverifiering)

Eller

Printa ut PDF uppsägningsblanketten nedan och returnera det till bostadskontoret via e-post eller utskrivet på papper.

Vi bekräftar mottagandet av uppsägningen via e-post. En lyckad digital uppsägning kommer också att generera ett automatiskt bekräftelsemeddelande.

Bostadsvisning eller bilder

De nya möjliga hyresgästerna hoppas ofta på att så se en lägenhet innan de tar emot lägenheten. VOAS har rätt att ordna en lägenhetsvisning ifall du inte ger tillstånd att överlåta din kontaktinformation till den nya potentiella hyresgästen. 

Oftast berättar bilder mer än tusen ord och därför kan det vara lättast att skicka bostadsbilder direkt till bostadsbyrån. Genom detta arrangemang vinner alla parter; du sparar tid och den nya hyresgästen får en övergripande bild av det kommande hemmet. Du skulle också vara till stor hjälp för VOAS i uthyrningen av lägenheten.

Info för utflyttning här.