Dataskydd

Cookies

Cookies är små textfiler som webbläsaren kan lagra för att lagra information på användarens enhet. Cookies används till exempel när en webbtjänst vill spara en användares information när denne flyttar från en sida till en annan. Cookies används ofta för att samla in och spåra olika stilar av analytisk information.

Användningen av cookies kräver användarens samtycke, så att du kan vägra eller tillåta lagring av cookies med hjälp av inställningarna i en webbläsare eller annan applikation.

Syftet för vilka cookies används på vår hemsida:
– För popup-fönster
– För inloggningsformulär för applikationer
– För icke-personlig information i form av olika användnings- och användarmått med hjälp av Google Analytics-verktyg. Du hittar Googles sekretesspolicy här http://www.google.com/privacypolicy.html

Genom att använda voas.fi-webbplatsen godkänner du att cookies används i enlighet med villkoren i denna policy.

Användning av personuppgifter

Stiftelsen Vasa Studiebostäder rf (nedan ”VOAS”) verksamhet gällande bostadsuthyrning förutsätter behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på kundförhållandet, andra relevanta samband eller kundens godkännande. Personuppgifterna används till exempel för upprätthållande av kundförhållandet, kundnöjdhetsenkäter och övriga enkäter samt kundkommunikationen samt bostädernas underhållsarbete samt marknadsföring av bostäderna. VOAS fäster särskild uppmärksamhet vid skydd av kundens integritet och personuppgifter och följer god datahanteringssed. 

Personuppgifterna insamlas i huvudsak från kunden själv. Dessutom samlas personuppgifter in från bl.a. Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister samt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. VOAS kan dessutom samla in uppgifter gällande användarterminalen på sin webbplats med hjälp av kakor (”cookies”) och annan motsvarande teknik, såsom www-analytik. Insamlade uppgifter utlämnas i huvudsak inte utanför VOAS, förutom vid situationer där bostaden byter ägare och samarbetsinstanser enligt dataskyddsplanen.

Enligt personskyddslagen har varje person rätt att granska vilka uppgifter som lagrats i registret. Begäran om granskning kan inte göras per telefon utan den ska göras skriftligen och förses med egenhändig underskrift. Den skriftliga begäran om granskning skickas till adressen VOAS kundchef, Hartmansgränd 4, 65100 Vasa. Vid begäran om uppgifter ska man uppge namn, adress och personbeteckning, om man vill granska uppgifter gällande ett specifikt ärende, alla uppgifter eller uppgifter från en viss tidpunkt.

Kunden har rätt att kräva att felaktiga, föråldrade, bristfälliga eller onödiga uppgifter om kunden med tanke på uppgifternas behandlingsyfte ska korrigeras, raderas eller kompletteras. Med förbudsrätt avses personens rätt att förbjuda den registeransvarige att använda uppgifter gällande personen för direkt marknadsföring. Tidigare beviljande av direkt marknadsföringslov kan även när som helst hävas genom att meddela om förbudet per post: VOAS kundchef, Hartmansgränd 4, 65100 Vasa.

Mer information gällande användningar av personuppgifter finns i registerbeskrivningen.