Skadedjur och skadedjursbekämpning

Insekter är en del av det naturliga kretsloppet, men när de går vilse och hamnar i ditt hem kan det bli besvärligt. Skadedjur som förekommer inomhus är förstås irriterande, det kan vara allt från insekter och dess larver till råttor och möss, men oftast kan man bli av med dem på egen hand. Bekämpningsmedel och råttgifter kan hittas i din dagligvaruhandels affär. Den livliga turismen och utrikeshandeln från varma länder transporterar allt oftare en ”fripassagerare” till våra hem. Det är viktigt med regelbunden och ordentlig städning, eftersom det håller bättre borta de oinbjudna gästerna.

Ifall du märker skadedjur

Ifall du märker skadedjur i din bostad eller ditt hus, kontakta omedelbart vår bostadsbyrå. VOAS beställer vid behov skadedjursbekämpning. För detta ändamål behöver vi alltid bilder på skadedjuren, så att en yrkeskunnig person på förhand kan bekräfta behovet av bekämpning.

I synnerhet löss och kackerlackor bör omedelbart meddelas för att undvika spridning.

Skadedjursbekämpning

Ifall vi beställer skadedjursbekämpning till din bostad, bör du följa den yrkeskunniga bekämparens anvisningar noggrant. Ifall invånaren inte följer anvisningarna och på så vis förlänger bekämpningsprocessen, kommer de fortsatta åtgärderna att faktureras direkt av invånaren.”

Vanligaste insekter och skadedjur

Vanligaste förekommande insekter inomhus är silverfiskar och myror. Lättast håller du silverfiskarna borta genom att hålla våtutrymmen torra, genom att lämna badrumsdörren öppen efter duschen så att golven torkar. De vanligaste livsmedelsskadedjuren i köket är sågtandad plattbaggerismjölbagge och brödbagge, men även bananflugor och myror är probleminsekter. Genom att städa, kasta bort och använda bekämpningsmedel blir du av med dessa insekter. Skrämd behöver man inte bli, de är inte giftiga.

Vanligaste kackerlacksarten i Finland är tysk kackerlacka. Ifall du misstänker att du har kackerlackor i lägenheten, meddela bostadsbyrån om saken. Med grundlig städning, föra ut soppåsen dagligen och använda bekämpningsmedel blir man av med skadedjuren.

Om du upptäcker möss eller till och med råttor meddela gårdskarlen och bostadsbyrån om saken. Vi instruerar och, om nödvändigt, kommer vi och kontrollerar om det finns hål som gnagarna använder.

Textilskadedjur är benämningen på insekter som t.ex. tuggar hål i kläder och textilier och biter av trådar. Till textilskadedjur hör insekter som pälsänger och klädesmal. Ifall du upptäcker dessa är det dags för storstädning; städa, tvätta textiler i 60 grader (eller frys ner dem under många dygn) och använd bekämpningsmedel på de ställen där du upptäckt insekterna. Informera även bostadsbyrån om dina upptäckter. 

Ohyra som vägglöss, människolöss och loppor transporteras lätt till bostaden via kläder, möbler och sängar. Vid köpet av begagnade sängar och soffor borde man därför vara extra försiktig.

Fast vägglöss är sällsyntare insekter i Finland, har de blivit allt vanligare genom den ökande turismen. Vägglöss är inget hinder för att bo i bostaden, fast det är en otäck och otrevlig olägenhet. Misstänker du att ditt hem drabbats av vägglöss bör du genast kontakta bostadsbyrån. Vägglöss kan du inte sanera på egen hand, utan då används professionell hjälp. VOAS policy är att omedelbart kontakta skadedjursbekämpare, som sedan undersöker och utför bekämpningen med gifter. För att bekämpningen skall fungera är det viktigast att hyresgästerna följer noga instruktionerna. Att flytta till en ny lägenhet löser inte problem med vägglöss! Hyresvärdens ansvarar inte för ersättning av eventuella skador på möbler eller tvätt avgifter m.m.

Storleken på vägglöss är mellan 2-8 millimeter. De är nattaktiva och rör på sig under natten, på dagarna gömmer de sig mellan lister, i sprickor och bakom tavlor. Vägglössens existens kan ändå fastställas dagtid på basis av de svarta avföringsfläckarna.