Boendeverksamhet

Kom med i VOAS boendeverksamhet – din åsikt är viktig!

Alla VOAS hyresgäster kan delta i boendeverksamheten. Genom det lär du att känna ditt grannskap och grannar bättre, vilket också påverkar trivsamheten i din bostad och husbolag.

Kom med i boendeverksamheten!

Vi önskar dig välkommen på evenemang, som boendekommittéerna aktivt ordnar. Vi tar även emot förbättringsförslag för att öka trivsamheten, vare sig det gäller bastuturer eller städning av cykelförråd – men också förslag på evenemang! Idéerna behöver inte vara komplicerade utan målet är som sagt, att lära och känna grannarna och öka trivsamheten i grannskapet.

Det finns tre boendekommittéer: Centrum (+ Sunnanvik och Melmo), Olympia och Brändö.

Under våren kommer vi att ordna pizzakväll för alla hyresgäster, där du kan lära känna grannar och bekanta dig med boendeverksamheten. I slutet av hösten håller vi också ett allmänt möte för alla hyresgäster där man kan gå med i områdets kommittee eller diskutera aktuella frågor.

Olympia- och Brändös kommittéer arrangerar aktivt evenemang året runt. På agendan finns spelkvällar och julfester.

Vi välkomnar dig till att bo hos VOAS och delta i boendeverksamheten!

Du kan kontakta ordförande på följande email adress: yva.pj(at)voas.fi och komma med i VOAS boendeverksamhet!

Boendekommittéen övervakar i ditt grannskap

Lagen om samförvaltning i hyresfastigheter förpliktar VOAS att ordna möjligheter för de boende att delta i stiftelsens beslutsfattning, men i praktiken är boendeverksamheten mer informellt. VOAS har fyra boendekommittéer: Centrum, Olympia, Brändö och övriga områden.

Varje område har som uppgift är att koordinera boendeverksamheten i områdets VOAS fastigheter. Tillsammans bildar representanter från varje område samarbetsdelegationen (YVA), som fungerar som takorganisation för boendeverksamheten. På detta sätt kan hyresgästerna påverka direkt i boendetrivsamheten vid VOAS!

Sammarbetsdelegationen

Samarbetsdelegationen (YVA) består av representanter från varje boendekommittee och bestämmer t.ex. om kommittéernas årliga budgeter. I och med detta finns det stora möjligheter att utveckla och uppehålla boendekvalittéen. Kommittéerna kan bestämma och ge utlåtande om ordningsregler, bilplatser eller t.ex. gemensamma utrymmen. De kan också agera som medlare i konflikter, ordna välgörenhetsprojekt eller gemensamma träffar – det finns miljoner möjligheter!

Från YVAs medlemmar väljs årligen representanter till VOAS styrelse. YVA ger även utlåtande om stiftelsens bokslut, årsredovisning, planering och budget.