Parkeringsplatser

Parkeringsplatser som är försedda med elstolpar finns att hyra vid alla fastigheter. Priserna varierar beroende på fastighetens läge:

 • Bilplats med elstolpe kostar 8–10 €/mån
 • Biltak eller hallplats kostar 14–25 €/mån.

eParking

I vissa av våra fastigheter finns e-parking (e-parking.fi), genom vilken du kan reservera eller annullera din bilplats. Reservering av bilplats kräver att man registrerar sig till appen.

I följande fastigheter bokar man lätt bilplats via eParking (eparking.fi):

 • Ahvenranta
 • Siksak
 • VOAS I ja Kackur
 • Alli
 • Olympia I
 • Pihapetäjä
 • Kotikapteeni
 • Puuvilla
 • Pihatammi
 • Kirkkopuistikko 2
 • Ajurinkatu 27
 • Klemetinkatu 5
 • Pihakoivu
 • Vörkkis
 • Villitys

Resterande parkeringsplatser hyrs via bostadsbyrån.

Det är inte tillåtet att parkera utanför märkta parkeringsplatser, felparkering leder till böter. Tyvärr har vi inga gästparkeringar vid fastigheterna.

Elstolparna är påkopplade mellan 06.00-10.00 och 14.00–18.00. Gränsen för kyla är 0° C. Elstolparna vid de nyaste fastigheterna har en inbyggd klocka.

Det är strängt förbjudet att koppla elkabel till bilen från lägenheten eller de gemensamma utrymmena. Säkringen håller inte för kupévärmare.