Att ansöka om bostad

Ansökan sker genom att man fyller i bostadsansökan på vår hemsida.

Vem kan ansöka om bostad?

Studeranden som gått ut grundskolan och studerar vid en läroinrättning i Vasa (universitet, yrkeshögskola, gymnasium och yrkesskola).

Även sommararbetare och studeranden som avlägger praktik i Vasa kan ansöka om bostad via VOAS.

När kan jag ansöka

Man kan ansöka om bostad året runt. När du har mottagit en studieplats kan du skicka in en bostadsansökan till VOAS. Det lönar sig att fylla i ansökningsblanketten tidigast två (2) månader före man behöver bostaden. Bekanta dig med våra bostäder på vår nätsida och fyll noggrant i bostadsansökan.

VOAS försöker så snabbt som möjligt hitta en bostad till alla nya studerande. Sökandens önskemål tas i beaktande, men alla bostadstyper finns inte alltid tillgängliga.

Ansökan är i kraft i tre (3) månader räknat från inlämningsdagen och kan förnyas för tre månader i gången. Märk väl, endast en ansökan kan vara giltig åt gången. Skicka således inte in en ny ansökan om du fortfarande har en ansökan i kraft. Om du vill uppdatera din ansökan eller uppgifter, vänligen kontakta bostadsbyrån.

Bostäderna i augusti och september

Nya studeranden har förtur till alla bostäder i augusti och september.

Med tanke på hösten rekommenderar vi ”gamla studerande” att ansöka om bostad senast från juli. Under sommaren kan det bli rusning till ansökningsköerna.

Ansökan är i kraft i tre (3) månader räknat från inlämningsdagen och kan förnyas för tre månader i gången. Märk väl, endast en ansökan kan vara giltig åt gången. Skicka således inte in en ny ansökan om du fortfarande har en ansökan i kraft. Om du vill uppdatera din ansökan eller uppgifter, vänligen kontakta bostadsbyrån.

Om bostadserbjudandet

Bostadserbjudandet skickas via e-post. Kolla för säkerhets skull också skräpposten ifall du ansökt om bostad. Erbjudandet godkänns genom att betala säkerhetsavgiften enligt betalningsanvisningen som finns i erbjudandet.

Meddela ifall du inte vill ha den erbjudna bostaden, men vill vänta på ett annat alternativ. Vi strävar till att skicka minst ett erbjudande till varje ansökande. Ifall det inte genast finns en ledig bostad, blir ansökan kvar i kön i väntan på att bostäder blir lediga.

På placeringen i bostadskön inverkar:

  • tiden du stått i kö till bostaden
  • den nuvarande bostadens avstånd till studieplatsen
  • barnfamiljer har förtur till tvårummare och trerummare    
  • jämförelse av inkomst- och förmögenhet tillämpas så, att ansökande med lägre inkomst har förtur

Bostadsbyte

Efter sommarens och höstens rusningstider kan man vid behov ansöka om byte av bostad. Så småningom kan var och en få det hem han/hon önskar under sin studietid. 

Fyll i en ny bostadsansökan om du vill byta bostad. Det nya bostadserbjudandet godkänns genom att betala en ny säkerhetsavgift. Säkerhetsavgiften går inte att flytta från en bostad till en annan! Efter granskning och utflyttning återbetalas den gamla säkerhetsavgiften.

I VOAS interna byten behöver man inte betala dubbelhyra, ifall man kan byta bostad ”i farten”, i praktiken under dagens lopp. Byteskostnaden 50 € debiteras med första hyran ifall man byter till en liknande bostadstyp (t.ex. etta till etta).