Inflyttning

Flyttdagen

Inflyttningsdagen är enligt lagen månadens första vardag. I praktiken betyder det att in- och utflyttning kan ske under samma dag och samma tid.

Nycklar

Nyckeln till bostaden fås när hyresperioden börjar på avtalsperiodens första vardag genom att uppvisa personbevis; således inte på veckoslut eller helgdagar. Du kan också ge fullmakt åt en annan person att hämta nycklarna. För detta behöver vi en skriftlig fullmakt med personens fullständiga namn och födelsetid. Ett meddelande från hyresgästens egen e-postadress går bra.

Undertecknande av hyresavtal

Hyresavtalet bör alltid vara undertecknat före överlåtelse av nycklar. Du kan underteckna hyreskontraktet antingen elektroniskt eller på vårt kontor. För att underteckna på vårt kontor behöver du ett personbevis.  Både hyresgästen och VOAS får varsin kopia av avtalet. Vid elektronisk underskrift skickas kopian till hyresgästens e-post.

Granskning av bostaden

Granska bostadens skick genast du flyttat in. Fyll i inflyttningsgranskningen via länken som skickas till din e-post. Samma blankett hittar du även på vår hemsida.  Märk i fel och brister. På detta sätt undviker du ansvar för skador som föregående hyresgäst möjligtvis orsakat.

Föregående hyresgäst har ansvar för flyttningsstädningen. Ifall bostaden är ostädad eller det finns andra allvarliga brister, kontakta genast bostadsbyrån. Det lönar sig dock alltid att förbereda sig för en mindre städning av golv och andra ytor.

Då du flyttar in i en boxbostad bor där troligtvis redan din nya boendekompis och bostaden är hans/hennes hem. Du kommer väl ihåg att presentera dig för din boendekompis! I de gemensamma utrymmena finns det naturligtvis spår efter boende och saker i skåpen. Kom gemensamt överens om praktiska saker (bl.a. städning, lån av saker), för att det gemensamma boendet skall gå så bra som möjligt.

I lägenheten får inga egna saker lämnas efter utflyttning. Om den föregående hyresgästen har lämnat saker i lägenheten (till exempel gardiner eller en lampa) ansvarar du nu för dessa ifall du behåller sakerna. Annars kan du beställa borttagning av sakerna från VOAS. Du måste se till att lägenheten är helt tom när du flyttar ut. Undantaget från detta gäller möblerade lägenheter där de möbler och lampor som tillhandahålls av VOAS ska lämnas kvar.

Hyresbetalning

Hyran betalas senast den 6. varje månad med hyresbankgirot du fått. Kom ihåg att använda ditt personliga referensnummer så att din betalning registreras rätt. Hyresbetalningsgirona är individuella.

Kontot för hyresbetalning, Nordea: FI5220523800008648 (NDEAFIHH)

Obetalda hyror överförs i slutet av månaden till indrivningsbyrå OK-indrivning som framöver fakturerar räntor och kostnader.

Annat att lägga på minnet

  • En internet-förbindelse finns tillgänglig genast vid inflyttningen. Du behöver en nätverkskabel (RJ45 kabel) som du kan ansluta direkt till din dator eller router. Det finns ingen offentlig Wifi-förbindelse i fastigheten. Tjänsteleverantör är Elisa Oyj.
  • Flyttanmälan till posten.
  • Hyresgästerna bör själva sätta namn på dörrar och postlådor. Du kan hämta bokstäver eller en klisterlapp från bostadsbyrån. Även lappar med ”ingen reklam” finns att få.
  • Du kommer väl ihåg att ta hemförsäkring för din egendom i bostaden. Det är inget tvång att ta hemförsäkring men vi rekommenderar det.
  • Räddningslagen förutsätter att det i alla bostäder finns en fungerande brandvarnare. Hyresgästen bör själv skaffa brandvarnaren.
  • Vi önskar att du använder taklisten för spikar när du hänger upp tavlor. Genom att använda t.ex. fiskelina kan du hänga upp tyngre inredning. Vi rekommenderar inte överhuvudtaget bitspeglar. De är svåra att fästa med fiskelina och lämnar fula märken i väggen efter borttagning. För affischer och bilder föreslår vi att du använder häftmassa eller speciella häftremsor för tavlor (t.ex. Command).