Inflyttningsgranskning

Granskingsformuläret returneras till bostadsbyrån inom tre dagar. Meddela omedelbart om lägeheten är ostädad.

Inflyttning

När en hyresgäst hämtar nyckeln får denne en inflyttningsgranskning att fylla i.  Hyresgästen bör granska bostaden genom att fylla i och returnera granskningen. Avsikten med hyresgästens granskning av bostaden är att garantera den nya hyresgästens rättsskydd så att denne inte blir ansvarig för skador, som finns redan vid inflyttningen.

Bör observeras vid granskningen av bostaden:

Rummen:

 • i golvet, taket eller väggarna inte finns sprickor eller att ytbeläggningarna är skadade
 • dörrar och fönster såsom karmar, beslag, lås och kolv är hela
 • garderoberna i rummen är hela
 • värme-elementen samt termostaten är hela
 • strömbrytare och väggkontakter är hela.

I gemensamma utrymmen bör dessutom observeras

 • yttre dörrens dörrklocka och postlucka är hela
 • klädhyllan i tamburen är hel
 • spisen och kylskåpet är hela och fungerar
 • köksskåpen, lådorna, diskbänken och andra arbetsbord är hela
 • lavoaren i WC och WC-stolen är hela, observera hårfina sprickor
 • vattenledningsarmaturerna I köket och WC är hela och fungerar
 • spegelskåpet, handdukshängaren och pappershållaren är hela.

Bostäderna, som VOAS har grundmöblerat, bör granskas så att i rummen samt i gemensamma utrymmen, finns de möbler, som omnämnts på granskingsformuläret, samt att de är hela. Om något föremål eller möbel saknas i bostaden, skall på formuläret antecknas “saknas”. Om det finns så många anmärkningar, att de ej ryms på formuläret är det skäl att meddela anmärkningarna på en skild bilaga.

VOAS granskning av bostäderna

Bostaden granskas av VOAS när det på granskingsformuläret finns allvarliga anmärkningar om skador som orsakats av den tidigare hyresgästen eller om bostaden lämnats ostädad.

Ostädad bostad

Den föregående hyresgästen ansvarar för städningen. Ifall bostaden inte är städat eller det finns andra allvarliga brister, kontakta genast VOAS. Granskaren kan skickas för att kontrollera bostaden och beställa nödvändig städning och underhåll av bostaden. De jobb som beställs av granskaren utförs snarast möjligt. VOAS ger ingen hyresersättning om du städar bostaden själv.

Städningen är huvudsakligen ett jobb som faktureras av hyresgästen, men det är inte möjligt att fakturera den förra hyresgästen för städning utförd av den nya hyresgästen.

Om du flyttar in i en boxbostad är det troligt att din rumskamrat redan bor där och det är hens hem. I de gemensamma utrymmena finns det naturligtvis spår av liv och saker i skåp. Kom gemensamt överens on praktiska saker (städning, att låna saker mm.) för att det gemensamma boendet skall fungera så bra som möjligt.

Då man kontrollerar städningen av bostaden bör man försöka klarlägga om det gäller slarvig städning eller eventuellt ett spår som uppstått av naturligt slitage. Till exempel runt spisplattorna bränns enkelt sådant smuts fast som inte går bort i städningen. Detta påverkar dock inte spisens funktion. Det är alltid bra att vara förberedd att torka ytor och golv själva.

Brister i slutstädningen hos den förra hyresgästen hindrar vanligen inte den nya hyresgästen från att flytta in eller att bo i lägenheten. Den nya hyresgästen finslipar städningen av bostaden enligt sina egna krav. Naturligtvis har allt sina gränser och det är inte meningen att den nya invånaren ska behöva städa upp ett fullständigt kaos. Eftersom det finns lika många åsikter gällande definitionen på ett fullständigt kaos som det finns invånare, ber VOAS, vid behov, att granskaren kontrollerar städningen. Om du själv vet att du är supernoggrann när det gäller städning, lönar det sig att hålla fötterna på jorden när du kontrollerar brister i städningen – bostäderna är sällan nya och de får innehålla spår av användning.

Kom ihåg att om bostaden är ostädad vid tidpunkten för inflyttning ger det inte befrielse från den egna flyttstädningen. När du flyttar ut kan du alltså inte lämna bostaden ostädad med hänvisning till skicket vid inflyttningen.