Säkerhetsavgift

Genom att betala säkerhetsavgiften reserverar du bostaden.  Säkerhetsavgiften bör betalas senast på den förfallodag som anges på bankgirot (finns som bilaga till bostadserbjudandet). Om avgiften inte betalas betraktas detta som ett avstående och ansökan stryks från kölistan ifall sökanden inte skilt meddelar att han/hon fortfarande vill bli i kön.

Säkerhetsavgiften är 200€ i alla bostäder. 

Genom att betala säkerhetsavgiften förbinder du dig att godkänna erbjudandet. I detta fall är det fråga om ett förhandshyresavtal.

Vid annullering av reserverad bostad vars säkerhetsavgift är betald, debiteras en avgift på 200€ ifall annulleringen sker senast två veckor innan hyresförhållandet börjar. Om annulleringen sker senare eller efter att avtalet börjat, gäller normal kalendermånads uppsägningstid. 

Tidsbundna hyreskontrakt: i samband med första hyran uppbärs en hanteringsavgift på 50€.

Säkerhetsavgiften återbetalas till hyresgästen inom en månad efter det att hyresförhållandet upphört ifall hyresgästen inte har hyresskulder och bostaden är i skick.

Kan jag ansöka om säkerhetsavgift från FPA?
Det går att ansöka om säkerhetsavgift från FPA, men observera att VOAS inte tar emot betalningsförbindelser. Säherhetsavgiften kan betalas endast som direkt banköverföring.

Säkerhetsavgiften betalas till konto:

Nordea FI78 1318 3000 1082 32 BIC: NDEAFIHH