Stiftelsen VOAS

Stiftelsen Vasa studiebostäder är grundad år 1972. Stiftelsen har verkat i närmare 50 år för ett bättre studieboende i Vasa.

Allmänt:

Stiftelsen Vasa studiebostäder är grundad år 1972. Stiftelsen har verkat i 50 år för ett bättre studieboende i Vasa. Stiftelsen är en märkbar fastighetsägare och utvecklare i Vasa. Vi erbjuder ett hem åt var femte ung studerande i Vasa.

Regler:

Stiftelsens verksamhet regleras i Finland av stiftelselagen samt stiftelsens egna regler och andra verksamhetsregler.

Länk till ikraftvarande stiftelselag här.
Bekanta dig med stiftelsens förnyade regler här:

Voas_stadgar-for-stiftelsen_2021

Verksamhetsorgan:

Stiftelsens verksamhetsorgan är styrelsen och verkställande direktör.

Styrelsen:

Styrelsens uppgift är att sköta stiftelsens ärenden genom att följa stiftelsens regler. Styrelsen sköter om stiftelsens administration och ser till att stiftelsens verksamhet organiseras rätt för att förverkliga ändamålet. Styrelsen svarar för att övervakningen av stiftelsens bokföring och finanshantering är rätt organiserad.

Verkställande direktör:

Verkställande direktör sköter om att stiftelsens ändamål uppnås och sköter om stiftelsens dagliga administration enligt styrelsens regler och förordningar. Verkställande direktör ansvarar för, att stiftelsens bokföring är lagenlig och att finanshanteringen är pålitligt organiserad.

Boendeverksamhet:

Boenderåden från våra olika bostadsenheter fungerar som invånardemokratiorgan. Samarbetsdelegationen (YVA) som består av representanter från alla boenderåd fungerar som samarbetsorgan för boendeverksamheten. Samarbetsdelegationen utnämner två medlemmar till stiftelsens styrelse.

Årsberättelse

VOAS Årsberättalse 2023

VOAS Årsberättelse 2022

VOAS Årsberättelse 2021

VOAS Årsberättelse 2020

Faktureringsuppgifter: Faktureringsuppgifter-VOAS

Registerutdrag: REGISTERBESKRIVNINGVOAS2021

FO-nummer: Vaasan opiskelija-asuntosäätiö sr., 0183714-4