Utbytesstudier

När du far på utbyte

Under tiden du är på utbyte kan du antingen behålla bostaden, hyra ut den i andra hand eller säga upp den. 

Här några tips ifall du beslutar att hyra ut bostaden i andra hand:

  • För att hyra ut bostaden i andra hand behöver du godkännande från VOAS
  • Som huvudhyresgäst har du fullt ansvar för hyresbetalningen samt full ersättningsskyldighet för skador som din underhyresgäst åsamkat bostaden.
  • Du får inte ta högre hyra än du själv betalar till VOAS.
  • Ifall du hyr ut bostaden möblerad kan du ändå uppbära en liten ersättning för användningen av dina möbler

Ifall du gör ett hyreskontrakt med någon annan, bör det godkännas av bostadsbyrån före det träder i kraft. Det är bra att påpeka detta i samband med att kontraktet görs. VOAS godkänner inte kontrakt med personer som tidigare har förorsakat problem som hyresgäst hos VOAS eller om det finns skäl att misstänka att personen inte är ansvarsfull. Det är också bra att du själv kollar personens bakgrund i förväg så du inte får en tråkig överraskning när du själv kommer tillbaka till Vasa efter utbytestiden.

Tutor för en utbytesstuderande?

Som tutor är du den första viktiga kontakten för en utbytesstuderande då han/hon anländer till Finland. Som tutor kan du hämta bostadsnyckeln från VOAS kontor, ifall studeranden har bett dig hämta den före sin ankomst. Observera att vi ger nyckeln endast om studerandens hyreskontrakt är underskrivet och han/hon har meddelat oss vem som hämtar nyckeln.

Tips angående boende:

  • Utbytesstuderande bor vanligtvis i möblerade boxrum – ifall rummet är möblerat finns det omnämnt i erbjudandet som utbytesstuderanden har fått.
  • Kom ihåg att granska bostaden i samband med inflyttningen genom att fylla i lägenhetskortet som finns i infomappen och även sänds i elektronisk form till hyresgästens e-post.
  • Kolla var tvättstuga och bastu finns.
  • Det är bra att nämna avfallssorteringen i Finland, det finns sorteringsanvisningar på engelska i infomappen.