Räddningsplan

Bekanta dig med räddningsplanen för ditt hem. Dess syfte är att rådgiva i självskydd, förebygga och agera rätt vid farliga och olycksrelaterade situationer.