Korona ja sen vaikutukset

Koronapandemia rajoitti asiakkaiden ja osin myös henkilöstön kohtaamisia.

Asiakaspalvelussa jouduttiin pähkäilemään toiminnan uudelleenorganisointia pandemiakevään tuomien muutosten myötä. Toimiston asiakaspalvelussa siirryttiin ainoastaan sähköisiin palvelukanaviin henkilöstön, sidosryhmiin kuuluvien jäsenten sekä tietysti asiakkaiden terveys ensisijaisesti huomioiden. Asuntojen avainten noudot oli mahdollista järjestää ajanvarausmenetelmällä ilman tarvetta kontaktiin.

Koronan leviämisen myötä vaihto-opiskelijat kutsuttiin kotimaihinsa kesken vaihtojaksojen keväällä 2020. Myös kotimaiset opiskelijat siirtyivät oletettavasti kotipaikkakunnilleen aikaisemmin kevään ja loppuvuoden 2020 aikana, joten säätiön tyhjäkäyttöprosentti kasvoi hiukan.

Vuoden 2021 päättymisen jälkeen on koronan osittainen väistyminen heijastui positiivisella tavalla säätiön asuntojen käyttöasteisiin. Paluu normaalimpaan oli alkanut.