Coronan och dess inverkan

Coronapandemin begränsade kontakten till kunder och till en del även mellan personalen. 

I kundbetjäningen var vi tvungna att fundera på omorganisation av verksamheten i och med förändringarna som pandemi våren förde med sig.  I kontorets kundbetjäning övergick vi till att endast använda elektroniska servicekanaler, med personalens, intressegruppernas samt förstås kundernas hälsa i beaktande. Hämtning av nycklar sköttes via ett tidsbokningssystem utan behov av personlig kontakt. 

I och med att Coronan spreds blev utbytesstuderande kallade tillbaka till sina hemländer mitt under bytesperioden våren 2020. Också de inhemska studenterna flyttade troligtvis till sina hemorter tidigare under våren och slutet av året 2020, vilket resulterade i att stiftelsens tomgångsprocent av bostäder ökade en aning.  

Coronans avtagande till en del har haft en positiv effekt på beläggningsgraden i stiftelsens bostäder. Återgången till det normala har börjat.