Boendeverksamhet

Kom med i VOAS boendeverksamhet – din åsikt är viktig!

Alla VOAS hyresgäster kan delta i boendeverksamheten. Genom verksamheten lär du känna ditt grannskap och grannar bättre, vilket också påverkar trivsamheten i fastigheten och området där du bor.

Kom med i boendeverksamheten!

Vi önskar dig välkommen på evenemang, som boendekommittéerna aktivt ordnar. Vi tar gärna emot förbättringsförslag för att öka trivsamheten, vare sig det gäller bastuturer eller städning av cykelförråd – men också förslag på evenemang! Idéerna behöver inte vara komplicerade utan målet är som sagt, att lära känna grannarna och öka trivsamheten i grannskapet.

Det finns tre boendekommittéer: Centrum (+ övriga områden), Olympia och Brändö.

Under våren kommer vi att ordna pizzakväll för alla hyresgäster, där du kan lära känna grannar och bekanta dig med boendeverksamheten. I slutet av hösten håller vi också ett allmänt möte för alla hyresgäster där man kan gå med i områdets kommitté eller diskutera aktuella frågor.

Boendekommittéerna i Centrum, Olympia och Brändö arrangerar aktivt evenemang året runt. På agendan finns spelkvällar och julfester.

Vi välkomnar dig till att bo hos VOAS och delta i boendeverksamheten!

Du kan kontakta samarbetsdelegationens ordförande på följande email adress: yva.pj@voas.fi och komma med i VOAS boendeverksamhet!

Boendekommittén övervakar i ditt grannskap

Lagen om samförvaltning i hyresfastigheter förpliktar VOAS att ordna möjligheter för de boende att delta i stiftelsens beslutsfattning, men i praktiken är boendeverksamheten mer informell. VOAS har fyra boendekommittéer: Centrum, Olympia, Brändö och övriga områden.

Varje område har som uppgift är att koordinera boendeverksamheten i områdets VOAS fastigheter. Tillsammans bildar representanter från varje område samarbetsdelegationen (YVA), som fungerar som takorganisation för boendeverksamheten. På detta sätt kan hyresgästerna direkt påverka boendetrivsamheten vid VOAS! På den privata marknaden har hyresgästen sällan dylika möjligheter till påverkan.

Samarbetsdelegationen (YVA) kan påverka

Via boendekommittéerna har du möjlighet att delta direkt i VOAS’ beslutsfattande, eftersom samarbetsdelegationen (YVA) samlar boendekommittéernas representanter.

Samarbetsdelegationen (YVA) består av representanter från varje boendekommitté och bestämmer t.ex. om kommittéernas årliga budgeter. I och med detta finns det stora möjligheter att utveckla och uppehålla verksamheten. Kommittéerna kan bestämma och ge utlåtande om ordningsregler, bilplatser eller t.ex. bruk av gemensamma utrymmen, såsom bastuturer. De kan också agera som medlare i konflikter, ordna välgörenhetsprojekt eller gemensamma träffar – det finns miljoner möjligheter!

Från YVAs medlemmar väljs årligen representanter till VOAS styrelse. YVA ger även utlåtande om stiftelsens bokslut, årsredovisning, planering och budget.