Järjestelmiä uudistetaan ja digitalisoidaan

Vuosien 2020–2022 strategiassa korostuu muutos, ja säätiön toimintaprosesseja kehitettiin perinteisistä digitaalisiksi. Maailmanlaajuinen koronapandemia vauhditti ja konkretisoi muutosten tärkeyden ja tarpeellisuuden.

Vuoden 2020 aikana taloushallinnon uudet työmenetelmät ja laskentajärjestelmä vakiinnutettiin täysin digitaalisiksi. Koronan myötä työn tekemisen ajat ja paikat monipuolistuivat ja päätimme hyödyntää etäilyn. Lähdimme rohkeasti digitalisoimaan myös vuokraamis- ja laskutusprosesseja. Henkilöstö sitoutui uudistuksiin hienosti ja osaavan kumppanin kanssa uusi järjestelmä saatiin pääpiirteittäin käyttöön suunnitellusti tammikuussa 2021. Säätiön tuhannet vuokralaskut lähtivät historiallisesti ensimmäisen kerran sähköisessä muodossa joulun ja uuden vuoden välipäivinä 2020.

Uudistusten myötä asiakaspalvelun eri prosessit tehostuivat huomattavasti. Esimerkiksi mahdollisuus vuokrasopimuksen sähköiseen allekirjoittamiseen ja sähköiseen irtisanoutumisilmoitukseen helpottivat paitsi asiakkaan asiointia niin vähensivät ne myös huomattavasti jokapäiväistä paperityötä.

Ajanmukaiset työvälineet luovat edellytykset kustannustehokkaalle tekemiselle vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin.