Systemen förnyas och digitaliseras

I strategin för åren 2020–2022 understryks förändring, och stiftelsens verksamhetsprosesser utvecklades från traditionella till digitala. Den världsomfattande coronapandemin gjorde att behovet och vikten av förändring blev konkret. 

Under år 2020 blev ekonomiförvaltningens nya arbetsmetoder och redovisningssystem helt digitaliserade. I och med coronan blev arbetsplatserna mångsidigare och vi drog nytta av att arbeta på distans. Vi digitaliserade även uthyrnings- och faktureringsprocesserna. Personalen var delaktig i förnyelserna och med hjälp av en kunnande partner fick vi i huvudsak igång det nya systemet som planerat i januari 2021. Stiftelsens tusentals hyresräkningar skickades historiskt första gången elektroniskt mellan jul och nyår 2020.  

I och med förnyelserna effektiverades kundbetjäningens olika processer betydligt. Till exempel möjligheten att skriva under och säga upp hyreskontraktet elektroniskt underlättade förutom kundens uträttande av ärenden också det dagliga pappersarbetet.

Ändamålsenliga arbetsredskap skapar en förutsättning för ett kostnadseffektivt arbete för år och årtionden framåt.