Olympiakvarteret – största enskilda objekt

Olympiakvarterets 800 bostadsplatser bildar en märkbar koncentration av studerande i utkanten av Vöråstan.  Olympiakvarteret och Ahvenranta är VOAS´ största enskilda objekt. Arkitektbyråer runt om i Norden deltog i arkitekttävlingen som anordnades angående Olympiakvarteret.

Tävlingen vanns av förslaget från arkitektbyrå Slotte&Schutz´ hemmahörande i Vasa-Helsingfors.  Det realistiska och genomförbara förslaget inom en rimlig ekonomisk ram fick beröm av juryn.   

”Förslaget bildar goda och omväxlande boendevillkor och respekterar stadsbilden i Vasa”, kommenterade juryn.  

Olympiakvarterets första hus blev färdigt år 1993 och sammanlagt tog det tre år att få huset färdigt. Objektet representerade en ny byggstil och boendekultur, där tanken var att människor möts. Även VOAS´ kontor flyttade till kvarteret – för att betjäna där studerande finns. Temat för Olympiakvarterets planering var, att människor skulle mötas t.ex på gården, uteterassen, i tvättstugan och i bastu-utrymmena.  Man hoppades, att aulan i kryssningsfartygsstil skulle bli en mötesplats för studerande. 

Olympiakvarteret var precis det som studenterna saknade. Som nytt objekt och beläget i närheten av centrum blev det genast populärt.