VOAS arbetar för de studerandes sak

Boendet för studerande var ännu under 1970-talet beroende av privata underhyresrum och internat. Man hade ofta ett litet rum och en stor mängd studerande delade de gemensamma utrymmena, såsom kök. Bostadsbristen var verklig: i början av årtiondet fick bara 20 % av dem som sökt bostad via VOAS. Privata marknaden favoriserade unga kvinnor och unga män hade svårt att hitta bostad. 

Alla studentföreningar vid läroverken i Vasa och Vasa stad var med om att grunda VOAS. VOAS´ bostadsproduktion startade genast och stiftelsen satsade från första början på boendestandard och trivsel. Man hade som mål, att studeranden skulle ha möjligt att bo enligt den allmänna boendenivån. 

VOAS påbörjade småhusproduktionen och verkade som banbrytare i att höja boendenivån för studerande: I Brändö byggdes tvåvåningsradhus med mycket utrymme och egen gårdsplan. Husen planerades av arkitekt Andre Schutz, som  kom att anlitas återkommande i framtiden. 

Målet med splittringen av studieboendet har varit att anpassa invånare och bostäder till omgivningen.    Högklassiga gemensamma utrymmen och bra gårdsområden har inspirerat invånarna till boendeverksamhet redan från första början.