VOAS får äntligen börja förnya detaljplaneområdet på Brändö studentby

Stiftelsen Vasa studiebostäder får äntligen börja förnya Brändö-området, ett projekt som länge varit på planeringsstadiet. I den första fasen kommer byggnaden Tekla I, som tidigare använts för hotell- och studieboende, att ersättas med en ny byggnad.

Hotellverksamheten i området upphörde i början av coronapandemin. Efter det började stiftelsen tillsammans med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) undersöka alternativ för byggnadens nya användningsändamål. I takt med att förhandlingarna framskred och konditionsbedömningar slutfördes, smalnade alternativen av till att planera en ersättande nybyggnad.

Stiftelsen ansökte om undantagstillstånd från Vasa stads byggnads- och miljönämnd i december 2021, och planeringen påbörjades. Stiftelsen vill tacka ARA för mycket god vägledning och samarbete i projektets inledningsfas. Ett konkret exempel på det goda samarbetet mellan oss är att vi kommer att bygga ett gemensamt utrymme på cirka 200 kvadratmeter i anslutning till denna byggnad, vilket i framtiden även kommer att betjäna andra byggnader i området. Kostnadseffektiv användning av utrymmen är centralt vid planering av nya objekt. Idén till denna verksamhetsmodell fick vi från ARA.

Projektet gick vidare med anbudsförfrågan i början av 2024. Peab Ab vann den mycket hårda anbudstävlingen. Projektet kommer att innehålla totalt 68 ettor med balkong. Det är designat för att vara mycket miljövänligt och kommer att byggas i den bästa A-energiklassen. Byggandet kommer att fokusera sig på fukthantering, eftersom Peab som första företag i Finland fått Byggandets Kvalitets RALA rf:s fukthanteringscertifikat.

Stiftelsen är också mycket nöjd med samarbetet med olika aktörer inom Vasa stad, eftersom deras välfungerande samarbete möjliggjorde genomförandet av projektet.

VOAS fick ett betydande investeringsbidrag för projektet från ARAs strama budgetram. Resterande del av projektkostnaderna finansieras med ett långsiktigt räntestödslån med statlig borgen.

Projektet startar i oktober 2024 och de nya bostäderna kommer att vara inflyttningsklara sommaren 2026.

“Att förbättra kvaliteten på studieboendet genom att erbjuda prisvärda hyreslägenheter är kärnan i stiftelsens verksamhet. Det är fantastiskt att få driva ett stort projekt framåt”, gläds VOAS vd Marko Ylimäki och fastighetschef Teppo Rasku.

“Vi är glada att få genomföra detta projekt för VOAS. Bostadsbyggande är vårt starka kompetensområde och vi ser fram emot byggstarten”, säger enhetschef Miikka Voipio från Peab.

Se här arkitektens bilder av den nya byggnaden!